Tin tức

TÊN CỦA MỘT CON NGƯỜI CÓ SỰ ẢNH HƯỞNG NHƯ THẾ NÀO?

Ngày cập nhật: 01/10/2017

TÊN CỦA MỘT CON NGƯỜI CÓ SỰ ẢNH HƯỞNG NHƯ THẾ NÀO?

Phía dưới là hình ảnh của hai tinh thể được kết tinh từ 2 lọ nước khác nhau trong phòng thí nghiệm của Tiến sĩ Masaru Emoto. Một lọ ghi lên "MOTHER THERESA", một lọ thì ghi lên ADOLF HITLER", kết quả là một lọ cho ra tinh thể đẹp, một lọ thì tinh thể không thể hình thành tinh thể vì nước đã bị "ô nhiễm" (hay "nhiễm bẩn").

(Để biết rõ thêm về những thí nghiệm về nước vui lòng đọc BÍ MẬT CỦA NƯỚC và THÔNG ĐIỆP CỦA NƯỚC, nếu muốn đọc phiên bản tiếng Anh dành cho trẻ nhỏ thì vui lòng gởi địa chỉ email và yêu cầu cho tôi qua tin nhắn, tôi sẽ chuyển file cho Anh/Chị).

Có các cách giải thích khác nhau thế này:

1. Cái người ghi lên lọ nước (hay tờ giấy và sau đó dán lên lọ nước) "MOTHER THERESA" họ có một cảm xúc tốt đẹp và hình ảnh tốt đẹp về những điều họ ghi nên cảm xúc, suy nghĩ đó tạo nên năng lượng tác động đến nước, tạo nên tinh thể đẹp. Đối với "ADOLF HITLER" thì họ có cảm xúc và hình ảnh xấu nên không thể tạo nên tinh thể.

2. Chính bản thân cái từ "MOTHER THERESA" hay "ADOLF HITLER" chứa trong nó năng lượng tích cực hoặc tiêu cực và nó tác động trực tiếp đến nước.

Ở cái số 2 có một số bằng chứng hỗ trợ:
1. Nếu đưa cho một đứa trẻ, hay một người không biết gì về "MOTHER THERESA" và "ADOLF HITLER" ghi lên thì nó vẫn ra kết tinh đẹp và không có kết tinh --> Không có liên quan đến cảm xúc.

2. Theo Hew Len (người phổ biến phương pháp Ho'oponopono rộng rãi cùng với Joe Vitale), ông cho rằng tất cả những gì được tạo ra không mất đi. Khi một người ở đây nâng cao sự rung động của họ thì những sản phẩm họ tạo ra trước đó đều có thể nâng cao sự rung động tương tự.

Cái tên là sản phẩm của một đời người, nó mang trong mình năng lượng của người mang tên đó, nên việc nghĩ đến tên người nào và nếu họ có những phẩm hạnh tốt đẹp thì sự rung động của mình cũng tăng cao.

Phật Thích Ca Mâu Ni dạy "nếu chúng sanh nào đem Tâm-thể của mình mà duyên với danh hiệu Nam-Mô A-Di-Đà Phật, thì Tâm-thể của người ấy dần dần trở nên vô cấu nhiễm, dần dần phát sanh vô lượng vô biên đức tướng Như-Lai". "Đem Tâm-thể ấy duyên mãi với danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật. Không bao lâu, người niệm Phật tự nhiên đi vào chỗ vắng lặng, sáng suốt, an lạc cảm ứng với nguyện lực của đức A-Di-Đà." (Xem thêm Kinh Niệm Phật Ba La Mật).

Danh hiệu/tên của ai cũng đều có những năng lượng, rung động tương ứng với sự thật chứng của họ, niệm danh hiệu Phật, Bồ Tát là đưa năng lượng của mình nâng cao lên ở một tầng bậc mới. Nếu miệng niệm và tâm còn nghĩ tưởng nữa thì diệu dụng không thể nghĩ bàn.

Đó cũng một phần lý do cho thấy những người niệm Phật họ có thể kết tinh lại xá-lợi như những bậc Thánh A-la-hán. Hòa Thượng Tuyên Hóa nói, xá-lợi là kết tinh của giới, định, tuệ. Người niệm Phật như trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật nói sẽ tự nhiên, âm thầm hòa vào năng lượng của Phật A Di Đà, tự nhiên sẽ chiêu cảm y báo và chánh báo của cõi Cực Lạc. Đây là khoa học lượng tử, khoa học tâm trí, khoa học tiềm thức.

Dạo này tôi nghe một số thầy lớn đả phá pháp môn Tịnh Độ mà cảm thấy ngậm ngùi, đau xót. Đã không thông hiểu các pháp môn là phương tiện mà cũng không hiểu được khoa học để mà tuyên thuyết.

Tôi tự biết mình phước mỏng nghiệp dày, cũng không có thông minh tài giỏi hơn chư vị Tổ sư của mình nên cứ nghe lời chư Tổ, làm ngu phu ngu phụ, một câu Phật hiệu mà niệm. Bao nhiêu kinh giáo nhường người khác ngộ, nhường người khác giảng, bản thân mình suốt đời dùng danh hiệu Phật trang nghiêm thân tâm, chỉ cầu sau khi xả bỏ báo thân này vãng sanh Lạc Quốc.

Super Black Cat 
 

Từ khóa: đá quý phong thủy
 
Chia sẻ Facebook Google Twitter
Tin tức khác

Trang Sức Theo Bộ

Linh vật Phong thủy

Vòng tay hanmade

Vòng tay phong thủy

Trang sức cao cấp

0902 99 11 02/ 0938 213 381