TÊN CỦA MỘT CON NGƯỜI CÓ SỰ ẢNH HƯỞNG NHƯ THẾ NÀO?
Cái tên là sản phẩm của một đời người, nó mang trong mình năng lượng của người mang tên đó, nên việc nghĩ đến tên người nào và nếu họ có những phẩm hạnh tốt đẹp thì sự rung động của mình cũng tăng cao...
HẠNH PHÚC VỚI HIỆN TẠI
"Làm những điều tử tế một cách đơn giản" hay "Thực hành những điều đơn giản của lòng tử tế"
CÁCH ĐỂ SỬA CHỮA MỌI THỨ LÀ TRỞ VỀ NGUYÊN THỦY
Chúng ta không thể nhận biết được mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình và vì vậy chúng ta càng không thể kiểm soát mọi thứ. Điều duy nhứt mà chúng ta có thể làm và kiểm soát là chính bản thân chúng ta.

Trang Sức Theo Bộ

Linh vật Phong thủy

Vòng tay hanmade

Vòng tay phong thủy

Trang sức cao cấp

0902 99 11 02/ 0938 213 381